Regulamin Ligi Kings of War 2021

Data aktualizacji: 8 grudnia 2020

 1. Cel
  1. Celem organizacji Ligi Kings of War, (dalej “liga”), jest promowanie gry bitewnej Kings of War poprzez organizacje jak największej liczby turniejów.
  2. W 2021 w ramach ligi zostanie rozegranych jak najwięcej turniejów w odstępach nie mniejszych niż 2 tygodnie (harmonogram poniżej).
 2. Organizacja turnieju
  1. Sezon trwa od 01.01.2021 do 31.12.2021
  2. Zakres punktowy 1500-2500 w zależności od decyzji organizatora. Stoły minimum 60x48.
  3. Gramy z zasadami z podręcznika do trzeciej edycji Kings of War + Clash of Kings 2020 (wraz z nowymi bohaterami). Obowiązuje najnowsza wersja FAQ i Erraty.
  4. Gramy minimum 3 bitwy.
  5. Aby turniej był zaliczony do MP musi wziąć w nim udział min. 6 graczy.
  6. Oficjalna strona ligi to www.forum.kingsofwar.pl.
  7. Data, punkty i miejsce turnieju musi być ogłoszone 30 dni przed wydarzeniem na stronie forum.
  8. Wszystkie ogłoszenia i zapowiedzi, regulamin, ranking będzie opublikowany na oficjalnym forum.
 3. Organizator
  1. Przygotowuje stoły do gry. Na każdym stole znajduje się mapka z oznaczeniem typów i wysokości terenów.
  2. Losuje scenariusz i liczbę znaczników w dniu turnieju, przed jego rozpoczęciem i podaje wylosowane scenariusze. W ramach ligi gramy losowe i niepowtarzające się scenariusze aż do wyczerpania się puli 12 z podręcznika. Gdy się wyczerpią (po 4 turnieju) losujemy od początku. Lista wylosowanych scenariuszy
  3. Każdy organizator turnieju ligi w danym sezonie ma prawo wziąć udział w przygotowywaniu regulaminu na kolejny sezon.
  4. Do grupy organizatorów może się zgłosić każdy.
  5. Warunkiem przyjęcia jest zorganizowanie turnieju ligi w ustalonym z grupą organizatorów terminie.
 4. Gracz
  1. Gracz posiada wydrukowane: dwie kopie rozpiski swojej armii zrobione w Easy Army, miarkę, kości oraz zestaw znaczników niezbędnych do rozegrania scenariuszy.
 5. Bitwy
  1. Używamy zegarów szachowych.
  2. 55-65 minut na gracza w zależności od decyzji organizatora.
  3. Zegar działa podczas ustawiania jednostek i samej gry.
  4. Podczas omawiania zasad lub przygotowania stołu, robienia roll-off czy też ustawiania znaczników jest zatrzymywany.
  5. Nie ma możliwości robienia przerwy dłuższej niż 15 minut w czasie bitwy. Wyjątkiem może być przerwa na obiad, dotycząca wszystkich graczy.
  6. Jeśli graczowi skończy się czas odkłada kostki. Wszystkie nierozegrane szarże są automatycznie rozwiązywane jako porażka. Do końca gry ten gracz może tylko używać regeneracji na jednostkach które ją posiadają.
 6. Modele
  1. Można grać dowolnymi modelami.
  2. Nie ma obowiązku grania pomalowanymi modelami.
  3. Modele zastępcze lub jednostki niespełniające kryterium Preferred Model Count należy ustalić z organizatorami ligi.
 7. Wyzwania
  1. Jest możliwość rzucenia wyzwania innemu graczowi przed turniejem, pod warunkiem, że gracz znajduje się wyżej lub na tej samej pozycji w klasyfikacji ogólnej.
  2. Jeśli gracz zaakceptuje wyzwanie to obaj gracze spotkają się na najbliższym turnieju podczas pierwszej bitwy.
 8. Parowanie
  1. Losowanie bitew i rejestracja na turniej odbywa się na tabletop.to
  2. Pierwsza runda: Pairing random
  3. Kolejne rundy: Pairing Swiss
 9. Sędziowanie
  1. Organizator wyznacza osobę (może siebie), która jest sędzią.
  2. Sędzia podejmuje ostateczną decyzję w kwestiach spornych.
  3. W przypadku sytuacji spornych dot. ruchu oddziałów, jeśli zostały one poruszone, a pozycja początkowa nieoznaczona, wątpliwości rozstrzygane są na korzyść przeciwnego gracza.
 10. Nieparzysta liczba graczy
  1. Organizator turnieju powinien zapewnić gracza rezerwowego.
  2. W przypadku jego braku losowany jest gracz, który czeka jedną bitwę - dostaje tzw. BYE.
  3. W przypadku wylosowania gracza, który już raz pauzował w ciągu sezonu, losujemy drugi raz. Jeśli każdy z graczy już raz pauzował zaczynamy kolejkę od nowa. Lista graczy z BYE
  4. Gracz, który jest pierwszy raz na turnieju nie może otrzymać BYE.
  5. Za pauzowanie podczas meczu gracz otrzymuje 15 dużych punktów oraz ⅔ małych punktów za turniej. BYE otrzymuje 5 dużych punktów i ⅔ małych punktów za turniej.
  6. Organizator może nie grać turnieju. Otrzymuje wtedy 25 punktów do rankingu ligi.
 11. Punktacja za turniej
  1. Attrition modified points, widełki co 20% punktów, ostatni próg 10%. Jeżeli różnica wyniesie więcej niż 90% puli to gracz który zniszczył więcej dostaje 5 pts i jest 20-0. Przykładowe progi
  2. Metoda 20-0. Za wygraną jest 15 punktów, za przegraną 5.
  3. Gracz posiadający pomalowaną w 100% armię (modele i wymodelowane podstawki) otrzymuje 5 dużych punkt za cały turniej (w kwestiach spornych decyduje organizator).
 12. Punktacja generalna
  1. Każda z osób, biorących udział w turnieju zaliczanym do całego cyklu, otrzyma punkty do klasyfikacji generalnej. Z zależności od zajętego miejsca, przysługują następujące punkty:
   • #1: 30 punktów
   • #2: 29 punktów
   • #3: 28 punktów
   • #30: 1 punkt
  2. W przypadku większej liczby graczy niż 30, liczba punktów za pierwsze miejsce wynosi tyle co liczba graczy. Punkty za pozostałe miejsca przyznawane są analogicznie do tego jak w punkcie 12.1.
  3. Do ostatecznego wyniku w rankingu liczy się punktacja z najlepszych X-2 turniejów, gdzie X to liczba rozegranych turniejów w lidze w sezonie.
  4. W przypadku remisu decyduje całkowita ilość punktów za wszystkie turnieje.
 13. Nagroda za cykl
  1. Po każdym turnieju organizator przelewa do Jan Łukaszewicza 5 zł od każdego uczestnika.
  2. Pula pieniędzy zostanie przeznaczona na nagrody za cały cykl dla dziesięciu najlepszych graczy.
 14. Zmiany w regulaminie
  1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą zostać wprowadzone, jeśli zostaną zaakceptowane większością głosów grupy organizatorów.
  2. Zmiany zostają wprowadzone z dwutygodniowym opóźnieniem.
  3. Zmiany zostają opublikowane na forum oraz na ogólnopolskiej grupie facebookowej Kings of War - Polska

Grupa organizatorów

Stan na: grudzień 2020

 • UFO
 • Gregx
 • Misio
 • Murmandamus Ardanien
 • ddr